§17.2 Bygge inntil 5 meter høyt teori

Sted: På forespørsel i hele landet.
(Dette kurset kan holdes de fleste steder på forespørsel.
Men i de fleste tilfeller vil det kreve et visst antall deltakere
for at kurset kan holdes på ditt hjemsted.)
Ta kontakt for bedrifts interne eller åpne kurs.
Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Pris: På forespørsel
Varighet: 1 dag

For alle i bygg og anleggs bransjen som benytter seg av stillas.

Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk og kontroll av stillas.
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold
og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stillasbruk forebygges.

Samt at stillasbrukeren får dokumentert opplæring til og bygge stillas inntil 5 meter høyt.

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Alt personell som jobber i stillas samt alle som bygger stillas inntil 5 meter høyt.

Kursmateriell
Kurs kompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk prøve.