§17.3 Bygge inntil 9 meter høyt teori + praksis

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 4 dager
Pris: 6300,-

Målsetningen med opplæringen er at den som får opplæring er
oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske
ferdigheter om bygging av stillas, slik at man forebygger ulykker og skader.

Kursets varighet er:
Teorikurs – 15 timer.
Praksiskurs – 15 timer
Teori + praksis = 30 timer

Kursinnhold:
• Innledning.
• Regelverk.
• Planlegging av stillasarbeid.
• Stillaskonstruksjoner.
• Utregning av belastninger.
• Forankring / Vindbelastning.
• Rapport om kontroll av stillas.
• Risikovurdering.
• Merking av stillaset.

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Alle som vil ha stillaskurs bevis § 17.3 og kan lede, godkjenne og montere stillas i 5-9 meters høyde.

Kursmateriell
Kurs kompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk eksamen ved endt kurs.