§17.3 Bygge inntil 9 meter høyt teori

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Pris: 4200,-
Varighet: 2 dager

Målsetningen med opplæringen er at den som får opplæring er
oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske
ferdigheter om bygging av stillas, slik at man forebygger ulykker og skader.

Etter gjennomført kurs, skal deltakerne ha nødvendig kunnskap for å gå videre
til praktisk opplæring. 15 timer praksis.

Denne praksisen kan tas enten ute i deres bedrift eller hos oss i Stillcon As.

Kursinnhold:
• Innledning.
• Regelverk.
• Planlegging av stillasarbeid.
• Stillaskonstruksjoner.
• Utregning av belastninger.
• Forankring / Vindbelastning.
• Rapport om kontroll av stillas.
• Risikovurdering.
• Merking av stillaset.

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Kurset er beregnet for personell som trenger grunnleggende lære av stillasmontering.
Alle som skal montere 5-9 meter høyt.

Kursmateriell
Kurs kompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk eksamen ved endt kurs. Deltageren får utdelt stillaskurs bevis etter dokumentert
15 timers praksis eller og ta det igjennom vår bedrift.