§17.4 Bygge over 9 meter teori + praksis

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 10 dager
Pris: På forespørsel

Målsetningen med opplæringen er at den som får opplæring er
oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske
ferdigheter om bygging av stillas, slik at man forebygger ulykker og skader.

Fra 1. januar 1995 stilles det krav til opplæring for alle som skal montere, demontere
eller bygge om stillas som er høyere enn 9 meter. Dette omfatter bl. a murere, snekkere,
bygg- og anlegg, blikkenslagere, riggere og ikke minst stillasmontører med fler.

Kursets varighet er:
Teorikurs – 36 timer.
Praksiskurs – 72 timer
Teori + praksis = 108 timer

Kursdeltagerne må ha dokumentert minimum 6 måneders praksis fra virksomhet som nytter stillas i arbeidet.

Kursinnhold:
• Innledning.
• Regelverk.
• Planlegging av stillasarbeid.
• Stillaskonstruksjoner.
• Utregning av belastninger.
• Forankring / Vindbelastning.
• Rapport om kontroll av stillas.
• Risikovurdering.
• Merking av stillaset.

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Alle som vil ha stillaskurs bevis § 17.4 og kan lede, godkjenne og montere stillas i alle høyder.

Kursmateriell
Kurs kompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk eksamen ved endt kurs.