§17.5 Arbeid i høyden/Stillasbruker kurs

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 3 timer
Pris: 1900

Vi tilbyr stillasbrukerkurs inkludert fallsikring. Målsetningen med opplæringen er at den som får opplæring er oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om bygging av stillas, slik at man forebygger ulykker og skader.

Kursinnhold:
• Innledning
• Regelverk
• Planlegging av stillasarbeid
• Stillaskonstruksjoner
• Utregning av belastninger
• Forankring / vindbelastning
• Rapport om kontroll av stillas
• Risikovurdering
• Merking av stillaset

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker stillasbrukerkurs inkludert fallsikring

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kurskompendium