Grunnleggende Fallsikring – Stokke

Kart utilgjengelig

Dato/tid
Dato - 01/03/2022
09:00 - 12:30

Sted
Borgeskogen 37, 3160 Stokke


Kursinnhold:
• Relevante forskrifter
• Sikkerhet ved bruk, kontroll, vedlikehold og oppbevaring
• Bruk av fallsele, fangline m/demper, fallblokk og forankringspunkt.
• Krefter ved fall, forankring, klatring og pendeleffekt
• Arbeid i høyden på fast underlag med passivt system

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Bygg og anleggsbransje. Alle som utfører arbeid i høyden som krever fallsikringsutstyr i bygg og anlegg.

STILLCON BEHOLDER SEG RETTEN TIL Å AVLYSE KURS UTEN KOSTNAD FOR STILLCON

MINIIMUM ANTALL DELTAKERE PR. KURS ER 6 DELTAKERE.

Bestillinger

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.


Bestilling

Din bestilling er ikke bindende før Stillcon har bekreftet ønsket dato. Dersom dato ikke passer vil vi ta kontakt for å finne et passende tidspunkt.