Kart utilgjengelig

Dato/tid
Dato - 21/09/2021
08:00 - 16:00

Sted
Spinneriveien 9, 1632 Gamle Fredrikstad


Innhold:
• Hvorfor opplæring
• Ulykker som har hendt
• Kort innføring i lover og forskrifter
• Klasseinndeling av personløftere
• Konstruksjon og virkemåte
• Riktig bruk og oppstilling av personløfter
• Kontroll og vedlikehold av personløfter
• Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok

Den praktiske delen av kurset får deltakerne trene både på sakse- og bomlift.

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Kurset er for de som jobber med personløfter (lift) innen industri samt bygg og anleggs bransjen.

Eksamen / sertifisering
Eksamen ved endt kurs. Kurs bevis utstedes.

STILLCON BEHOLDER SEG RETTEN TIL Å AVLYSE KURS UTEN KOSTNAD FOR STILLCON

MINIIMUM ANTALL DELTAKERE PR. KURS ER 6 DELTAKERE.

Bestillinger

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.