Kart utilgjengelig

Dato/tid
Dato - 11/10/2021 - 15/10/2021
09:00 - 16:00

Sted
Spinneriveien 9, 1632 Gamle Fredrikstad


Kurset skjer over fem dager, og vil foregå fra 09:00-16:00 hver dag.

Kursinnhold:
• Innledning
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø,
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering
• Krav til operatør
• Trucktyper, truckulykker, konstruksjon og virkemåte
• Kontroll og rapportering
• Stabilitet
• Godshåndtering
• Bruks – og sikkerhetsbestemmelser
• Praktisk grunnopplæring/kjøreteknikk
• Teoretisk eksamen

Stillcon AS tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck.

Kursmateriell
Kurs kompendium.

Eksamen / sertifisering
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.
Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring,
kandidatens navn og fødselsdato.

STILLCON BEHOLDER SEG RETTEN TIL Å AVLYSE KURS UTEN KOSTNAD FOR STILLCON

MINIIMUM ANTALL DELTAKERE PR. KURS ER 6 DELTAKERE.

Bestillinger

kr7 900,00