DATO TID  KURS STED PRIS
11.02 09:00 – 12:00 Grunnleggende Fallsikring Oslo 1500,-
11.02 13:00 – 16:00 Stillasbruker kurs Oslo 1500,-
11.02 09:00 – 15:30 § 17.4 Stillas 5 M. teori inkl fallsikring Molde 2900,-
11-12.02 09:00 – 15:30 § 17.3 Stillas 9 M. teori inkl fallsikring Molde 4900,-
12.02 08:00 – 16:00 Personløfterkurs Oslo 2300,-
13.02 09:00 – 12:30 Grunnleggende Fallsikring Fredrikstad 1500,-
13.02 13:00 – 16:00 Stillasbruker kurs Fredrikstad 1500,-
14.02 08:00 – 16:00 Personløfterkurs Fredrikstad 2300,-
18-22.02 09:00 – 15:30 Truck T1 – T5 Modul 1.1 – 2.2 – 3.2 – 4.2 Molde 7900,-
25-28.02 09:00 – 15:30 Truck T1 – T5 Modul 1.1 – 2.2 – 3.2 Fredrikstad 5900,-
04.03 09:00 – 15:30 § 17.2 Stillas 5 M. teori inkl fallsikring Molde 2900,-
04-05.03 09:00 – 15:30 § 17.3 Stillas 9 M. teori inkl fallsikring Molde 4900,-
04-07.03 09:00 – 15:30 § 17.4 Stillas over 9 M teori inkl fallsikring Molde 6800,-
04.03 09:00 – 15:30 § 17.3 Stillas 5 M. teori inkl fallsikring Oslo 2900,-
04-05.03 09:00 – 15:30 § 17.3 Stillas 9 M. teori inkl fallsikring Oslo 4900,-
04-07.03 09:00 – 15:30 § 17.4 Stillas over 9 M teori inkl fallsikring Oslo 6800,-
06-07.03 09:00 – 15:30 § 17.3 Stillas 9 M. teori inkl fallsikring Fredrikstad 4900,-
11.03 09:00 – 12:30 Grunnleggende Fallsikring Oslo 1500,-
11.03 13:00 – 16:00 Stillasbruker kurs Oslo 1500,-
12.03 08:00 – 16:00 Personløfterkurs Oslo 2300,-
13.03 09:00 – 12:30 Grunnleggende Fallsikring Fredrikstad 1500,-
13.03 13:00 – 16:00 Stillasbrukerkurs Fredrikstad 1500,-
18-22.03 09:00 – 15:30 Truck T1 – T5 Modul 1.1 – 2.2 – 3.2 – 4.2 Molde 7900,-
01.04 09:00 – 15:30 § 17.2 Stillas 5 M. teori inkl fallsikring Oslo 2900,-
01-02.04 09:00 – 15:30 § 17.3 Stillas 9 M. teori inkl fallsikring Oslo 4900,-
01-04.04 09:00 – 15:30 § 17.4 Stillas over 9 M teori inkl fallsikring Oslo 6800,-
08.04 08:30 – 15:30 Varmearbeiderkurs Oslo 1900,-
09.04 09:00 – 12:30 Grunnleggende Fallsikring Oslo 1500,-
09.04 13:00 – 16:00 Stillasbrukerkurs Oslo 1500,-
10.04 08:00 – 16:00 Personløfterkurs Oslo 2300,-
06.05 09:00 – 15:30 § 17.2 Stillas 5 M. teori inkl fallsikring Oslo 2900,-
06-07.05 09:00 – 15:30 § 17.3 Stillas 9 M. teori inkl fallsikring Oslo 4900,-
06-09.05 09:00 – 15:30 § 17.4 Stillas 9 M. teori inkl fallsikring Oslo 6800,-
13-16.05 09:00 – 15:30 Truck T1 – T5 Modul 1.1 – 2.2 – 3.2 – 4.2 Molde 7900,-
20-23.05 09:00 – 15:30 Truck T1 – T5 Modul 1.1 – 2.2 – 3.2 Oslo 5900,-
27.05 08:30 – 15:30 Varmearbeiderkurs Oslo 1900,-
03.06 09:00 – 12:30 Grunnleggende fallsikringskurs Fredrikstad 1500,-
03.06 13:00 – 16:00 Stillasbrukerkurs Fredrikstad 1500,-
04.06 08:00 – 16:00 Personløfterkurs Fredrikstad 2300,-
17.06 09:00 – 15:30 § 17.2 Stillas 5 M. teori inkl fallsikring Oslo 2900,-
17-18.06 09:00 – 15:30 § 17.3 Stillas 9 M. teori inkl fallsikring Oslo 4900,-
17-20.06 09:00 – 15:30 § 17.4 Stillas over 9 M. teori inkl fallsikring Oslo 6800,-

Alle priser er per deltaker.