Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 8 timer

Hensikten med stroppekurset er å gi personer som jobber med løfteredskap kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike løfteredskap.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Løfteredskap
– Løfteredskaptabeller
– Signaler og tegn
– Praktisk bruk av løfteredskap

Målgruppe for kurset
Alle som jobber med stropp – / anhuk på byggeplasser.

Kursmateriell
Kursavgiften innkluderer kurskompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk prøve.