Stillcon As logo
 Arbeid i høyden/Stillasbruker kurs

Arbeid i høyden/Stillasbruker kurs

§17.5 Arbeid i høyden/Stillasbruker kurs

Vi tilbyr stillasbrukerkurs inkludert fallsikring. Målsetningen med opplæringen er at den som får opplæring er oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om bygging av stillas, slik at man forebygger ulykker og skader.

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 
3 timer
Pris: 
1900

Kursinnhold:

• Innledning
• Regelverk
• Planlegging av stillasarbeid
• Stillaskonstruksjoner
• Utregning av belastninger
• Forankring / vindbelastning
• Rapport om kontroll av stillas
• Risikovurdering
• Merking av stillaset

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker stillasbrukerkurs inkludert fallsikring

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kurskompendium