Stillcon As logo
Varmt arbeid med slokkeøvelse

Varmt arbeid med slokkeøvelse

Kontakt oss om dette kurset

Varmt arbeid med slokkeøvelse

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 1 dag
Pris: På forespørsel

Gjennom kurset” Brannvern ved utførelse av varme arbeider”
vil utøvere av varmt arbeid lære hvilke forholdsregler som må
tas for å unngå brann, samt lære hvordan brann raskt kan
stanses om den skulle oppstå

Kursets innhold:
Kurset fokuserer på utøverens ansvar og oppgaver under utførelse av varme arbeider og er delt inn i følgende emner:

• Hva er varme arbeider?
• Brannteori
• Ditt ansvar
• Før arbeidet
• Under arbeidet
• Etter arbeidet
• Hva gjør du i tilfelle brann?
• Slokkeutstyr og metoder

Etter fullført kurs utstedes et sertifikat fra Norsk Brannvernforening. Kurset skal bidra til å redusere branner og gi bedre
kunnskap om brannrisiko ved varme arbeider.

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Alle som jobber med varmt arbeid. Ved bruk av f. eks. Vinkelsliper, skjærebrenner, sveiseapparat, og varmluftpistol.

Kursmateriell
Lærebok

Eksamen / sertifisering
Teoretisk eksamen.