Stillcon As logo
Årskontroll fallsikring

Årskontroll fallsikring

Vi tilbyr årlig kontroll på fallsikringsutstyr som seler, liner og kroker fra alle produsenter.

Ta kontakt

Vi tilbyr årlig kontroll på fallsikringsutstyr som seler, liner og kroker fra alle produsenter.

Alt fallsikringsutstyr skal kontrolleres årlig av kompetent person som har opplæring i henhold til EN365. Det skal utføres og dokumenteres årlig kontroll på utstyr. Kontroll av alle merker seletøy, liner, glidere med mer.