Stillcon As logo
Personløfter

Personløfter

Kontakt oss for dette kurset

Personløfter Klasse A-B

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Pris: På forespørsel
Varighet: 1 dag

Etter gjennomført kurs skal deltageren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskolleger, og at utstyret brukes i henhold til fabrikantens anvisninger.

Det skal også dokumenteres produktopplæring på hver enkelt maskin.

Innhold:
• Hvorfor opplæring
• Ulykker som har hendt
• Kort innføring i lover og forskrifter
• Klasseinndeling av personløftere
• Konstruksjon og virkemåte
• Riktig bruk og oppstilling av personløfter
• Kontroll og vedlikehold av personløfter
• Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok

Den praktiske delen av kurset får deltakerne trene både på sakse- og bomlift.

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Kurset er for de som jobber med personløfter (lift) innen industri samt bygg og anleggs bransjen.

Eksamen / sertifisering
Eksamen ved endt kurs. Kurs bevis utstedes.