Stillcon As logo
Truckfører kl. T1 - T5

Truckfører kl. T1 - T5

Truckførerkurs kl. T1 - T5 Modul 1.1 - 2.2 - 3.2

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 4 dager

Vi tilbyr truckførerkurs for liten truck T1 – T5. Målsettingen med opplæringen 
er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås.

Kursinnhold:
• Innledning
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø,
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering
• Krav til operatør
• Trucktyper, truckulykker, konstruksjon og virkemåte
• Kontroll og rapportering
• Stabilitet
• Godshåndtering
• Bruks – og sikkerhetsbestemmelser
• Praktisk grunnopplæring/kjøreteknikk
• Teoretisk eksamen

Stillcon AS tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck.

Kursmateriell
Kurs kompendium.

Eksamen / sertifisering
Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.
Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring,
kandidatens navn og fødselsdato.