Stillcon As logo
G11 - Stropp og anhuker

G11 - Stropp og anhuker

G11 - Stropp og anhuker

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 2 dager

Hensikten med stroppekurset er å gi personer som jobber med løfteredskap 
kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike løfteredskap.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
  • Løfteredskap
  • Løfteredskapstabeller
  • Signaler og tegn
  • Praktisk bruk av løfteredskap

Krav til forkunnskaper:
Kandidaten må ha gjennomført Fellesteori modul 1.1).

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere.

Kursmateriell
Kurs kompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk prøve.