Stillcon As logo
G8 - Lastebilkran

G8 - Lastebilkran

Ta kontakt

G8 - Lastebilkran

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 5 dager

Vi tilbyr kurs i lastebilkran (G8). Målsettingen med kurset er å gi deltakeren en god 
grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner og løfteredskaper.

Kurset ivaretar kravene i AML § 3.2 1a og Forskrift 608, best. Nr. 555 § 47- 49
vedrørende sertifisert opplæring. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i håndtering
og prinsippene for maskinenes konstruksjon og virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås.

Hvis deltakeren har gjennomført modulene 1.1( 1 dag) og 2.3 (2 dager)
tidligere, kan kurset gjennomføres på 2 dager.

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Personer over 18 år med behov for å kunne betjene lastebilkran med
kapasitet over 2 tonn på fast eller tilfeldig basis.

Kursmateriell
Kurskompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk prøve samt oppkjøring.