Stillcon As logo
Teleskoptruck

Teleskoptruck

Kontakt oss om dette kurset

Teleskoptruck kl. C1 - C2

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 1 dag

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck
en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås

Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av
teleskoptrucker. Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran.

Kursinnhold:
• Innledning
• Bruksområder og praktisk bruk av teleskoptruck C1 løftekapasitet t.o.m. 10 tonn
• Ulykker med teleskoptruck
• Konstruksjon og virkemåte
• Støtteben og stabilitet
• Bomkonstruksjon
• Overlastsystem
• Lastediagram
• Oppstilling
• Teoretisk prøve
• Evaluering

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Kurset er beregnet på personell som skal benytte teleskop truck i sitt virke.

Kursmateriell
Kurs kompendium

Eksamen / sertifisering
Eksamen ved endt kurs.