Stillcon As logo
HMS modul 1.1

HMS modul 1.1

HMS Modul 1.1

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 1 dag Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – modul 1.1.

Dette er i hht opplæringsplanene et grunnleggende og lovpålagt kurs
for alle som siden skal ta andre sertifiserte kurs.

Kurset er bygd opp på:
• Informasjon og dokumentasjon om arbeidsmiljøloven og forskriftene
• Bruk av arbeidsutstyr.
• Maskiner.
• HMS.
• Byggherre.
• Sikkerhetsskilting.
• Arbeid utført av barn og ungdom.
• Natur og miljø.
• Ergonomi og risikoanalyse.

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Dette kurset anbefales alt fra arbeidsgiver, arbeids leder, formenn,
KS-ansvarlige, verneombud, innkjøpere, vedlikeholds ansvarlig og andre.

Kursmateriell
Kurs kompendium

Eksamen / sertifisering
Kurset avsluttes med en skriftlig prøve og dokumentasjon på gjennomført
og bestått kurs ihht minste kravet i modul 1.1.