Stillcon As logo
Fallsikringskurs

Fallsikringskurs

Kontakt oss om dette kurset

Grunnleggende fallsikring

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 4 timer
Pris: På forespørsel

Vi tilbyr fallsikringskurs. Målsettingen med kurset er å gi økt kunnskap om riktig og
sikker bruk av fallsikringsutstyr. Gjøre brukeren kjent med sele, fallblokk, fangline 
og falldemper. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Kursinnhold:
• Relevante forskrifter
• Sikkerhet ved bruk, kontroll, vedlikehold og oppbevaring
• Bruk av fallsele, fangline m/demper, fallblokk og forankringspunkt.
• Krefter ved fall, forankring, klatring og pendeleffekt
• Arbeid i høyden på fast underlag med passivt system

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Bygg og anleggsbransje. Alle som utfører arbeid i høyden som krever fallsikringsutstyr i bygg og anlegg.

Stillaskurs