Stillcon As logo
Sikkerhet på arbeidsplassen

Sikkerhet på arbeidsplassen

Ta kontakt for avtale

Sikkerhet på arbeidsplassen

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 1 dag

Vi tilbyr kurs i elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring.

(Sikkerhet på arbeidsplassen)
Er en firspråklig elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring basert på krav i Lov om arbeidsmiljø,
arbeidstid og stillingsvern mv.(Arbeidsmiljøloven), Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
i virksomheter (Internkontrollforskriften HMS)

Kurset holdes på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

Kursmateriell
Kurskompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk eksamen.

Kontakt oss