Stillcon As logo
G20 - Hydraulisk kran

G20 - Hydraulisk kran

Ta kontakt

G20 - Hydraulisk kran

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 16 timer

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk
og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner.
Hensikten med kurset er å gi kranførere en god teoretisk grunnopplæring
på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i
prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med
bestått teoretisk prøve, vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve
være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis for fastmonterte hydrauliske kraner.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Oppbygning av fastmonterte hydrauliske kraner
  • Sikkerhetsbestemmelser
  • Vernetiltak
  • Elektrisitet
  • Hydraulikk
  •  Mekanikk
  • Kjøreteknikk

Krav til for kunnskap:
Kandidaten må ha gjennomført G11 Løfteredskap (modul 2.3)

Målgruppe for kurset
Arbeidere som skal føre hydraulisk kran.

Kursmateriell
Kurskompendium

Eksamen / sertifisering
Teoretisk prøve.