Stillcon As logo
Bygge over 9 meter teori + praksis

Bygge over 9 meter teori + praksis

§17.4 Bygge over 9 meter teori + praksis

Målsetningen med opplæringen er at den som får opplæring eroppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiskeferdigheter om bygging av stillas, slik at man forebygger ulykker og skader.

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 10 dager
Pris: På forespørsel

Fra 1. januar 1995 stilles det krav til opplæring for alle som skal montere, demontere
eller bygge om stillas som er høyere enn 9 meter. Dette omfatter bl. a murere, snekkere,
bygg- og anlegg, blikkenslagere, riggere og ikke minst stillasmontører med fler.

Kursets varighet er:
Teorikurs – 36 timer.
Praksiskurs – 72 timer
Teori + praksis = 108 timer

Kursdeltagerne må ha dokumentert minimum 6 måneders praksis fra virksomhet som nytter stillas i arbeidet.

Kursinnhold:
• Innledning.
• Regelverk.
• Planlegging av stillasarbeid.
• Stillaskonstruksjoner.
• Utregning av belastninger.
• Forankring / Vindbelastning.
• Rapport om kontroll av stillas.
• Risikovurdering.
• Merking av stillaset.

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Alle som vil ha stillaskurs bevis § 17.4 og kan lede, godkjenne og montere stillas i alle høyder.

Kursmateriell
Kurs kompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk eksamen ved endt kurs.