Årskontroll fallsikring

Vi tilbyr årlig kontroll på fallsikringsutstyr som seler, liner og kroker fra alle produsenter.
Alt fallsikringsutstyr skal kontrolleres årlig av kompetent person som har opplæring i henhold til EN365.
Det skal utføres og dokumenteres årlig kontroll på utstyr.
Kontroll av alle merker seletøy, liner, glidere med mer.

Innleveringsskjema for service på fallsikring