G4 - Bro og traverskran

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 3 dager

Målsettingen med G4-kurset er å gi blivende bro- og traverskranførere en
god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner.

Et traverskrankurs består av tre ulike moduler.
Modul 2.7 er teorimodulen (16 timer obligatorisk)
Modul 3.7 er praktisk innføring (8 timer obligatorisk)
Modul 4.7 er mengdetreningsmodulen (16 timer hos oss eller 32 timer ute i bedriften)

G11 Løfteredskap holdes alltid i forkant av G4

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Innledning med krav til fører
– Bruksområder for traverskraner
– Ulykker med bro- og traverskraner
– Oppbygging av forskjellige typer
– Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
– Sikkerhetsbrytere
– Ståltau / blokk
– Sertifisering / dokumentasjon
– Kontroll og vedlikehold
– Hovedkomponenter
– Kontrollpunkter
– Overlastsikkerhetsutstyr
– Praktisk bruk av løfteredskap
– Kjøreteknikk

Stillcon As tar forbehold om nok deltakere på kurset.

Målgruppe for kurset
Alle som vil utdanne seg som traverskran(G4)fører.

Kursmateriell
Kurs kompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk prøve samt oppkjøring.