Maskinfører

Type: Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 32 timer

Kurset retter seg mot kommende førere av anleggsmaskiner med større effekt enn 15kW/20.4 hk.

Våre maskinførerkurs er bygget opp etter gjeldende fagplaner (moduler):
Modul 1.1 Fellesteori 8 timer
Modul 2.1 Masseforflyttningsmaskiner 24 timer

I tillegg til teorien kommer:
Modul 3.1 Praktisk bruk 8 timer
Modul 4.1 Bedriftsopplæring m/fadder eller i oppl.virksomhet 32 timer

Målgruppe for kurset
Alle som skal kjøre anleggsmaskiner.

Kursmateriell
Kurskompendium.

Eksamen / sertifisering
Teoretisk eksamen samt oppkjøring i hver klasse.